ยินดีเข้าสู้บล็อก Noosara Nooh ^__^""Information and Communication Technology for Teachers

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวนุสรา ศิลาจันทร์  ชื่อเล่น นุช
ค.บ.4 คณิตศาสตร์
ภูลำเนา : ที่ที่เราอยู่แล้วมีความสุขที่สุด!!! (=^__^=) (ลบที่อยู่นะค่ะอาจารย์)^^ 39000

คติประจำใจ :  ท้อได้แต่อย่าถอย